วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Link Campus Cabling 2019 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ