CDTC Marketing Challenge ครั้งที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด CDTC Marketing Challenge ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ฉายไอเดีย ให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen-Y” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการเขียนแผนการตลาด ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Puzzle โดยงานจัดขึ้น ณ ห้อง 4202 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)