รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ.ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Nurses’ Aides Caregivers เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพในการดูแลขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ และเด็กในสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว