สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการแข่งขันกีฬา CDTI Game เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ กระชับความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเกมกระดาน โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ สนามวชิราวุธวิทยาลัย สนามโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และอาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว