ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ปภาภรณ์/ข่าว