เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว