เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานโครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารจากผลผลิตของโครงการหลวง สำหรับ โครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ภายใต้แนวคิด เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปภาภรณ์/ข่าว