เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมในช่วงเช้า ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ได้ผูกข้อไม้ข้อมือ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และร่วมพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการศึกษา และกิจกรรมในช่วงบ่ายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศย่อยประจำคณะ ปภาภรณ/ข่าว