นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp รุ่นที่ 8) “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี” โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมเรียนรู้และสืบสานแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักศึกษาได้ร่วมออกค่าย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้เยาวชนได้ร่วมประกวดผลงาน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสานต่อพระราชดำริ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาได้ผ่านรอบเกณฑ์การคัดเลือกสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย และอยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อร่วมเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลต่อไป ปภาภรณ์