เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารไทยโบราณ สืบสานตำนานชาววัง เมนูขนมจีนน้ำพริกโดยมีอาจารย์กมลปรีดิ์ ณ ระนอง และขนมจีนน้ำยาปู โดยเชฟนวมาศ ลักษณ์อนันต์กูร เป็นวิทยากรพิเศษ ผู้เข้าอบรมทั้ง15คนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และลงมือทำแต่ละเมนูด้วยความสนใจในบรรยากาศเป็นกันเอง และได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์ ข่าว เครดิตภาพ ​งานโสตโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ​)