เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์