เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมอาหาร ในการนี้ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บูรณาการการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ความรู้ด้านวิศวกรรมไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ช่วยอำนวยความสะดวกการทำ และงานออกแบบสายการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ซี พี แรม จำกัด ปภาภรณ์/ข่าว