ประกาศรับสมัครงาน

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนักศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (สหกิจศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2561
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิรัชกิจ (วิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561)