สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม โทร 087 919 8903

ขอเชิญชวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมแข่งขันการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ Worlddidac Asia

 

กำหนดการแข่งขัน ดาวน์โหลด

Competition schedule DOWNLOAD

 

1. การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

    + ใบสมัครแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

    + กติกาการแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

 

2. การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 (เลเซอร์ บีม)

    +  ใบสมัครแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อม

    +  กติกาการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อม

 

3. การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์แขนกล

    +  ใบสมัครแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์แขนกล

    +  กติกาการแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์แขนกล


4. การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไท)

   +  ใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร

   +  กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร

ส่งใบสมัครการแข่งขันระดับอุดมศึกษา ที่  https://docs.google.com/forms/d/1QbkkrJNMpjtQfz-MMUz3NoVA7z0jTa2pJoSKV9gtmec/edit

 

ติดต่อ อาจารย์กฤษดา  ศรีจันทร์พิยม

อีเมล์ krishda.sri@cdti.ac.th

โทร 087-9198903