ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ


เรื่อง กำหนดการ หมายเหตุ
ประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะที่ ๑ 30 มี.ค. 61. - 5 เม.ย. 61 รายละเอียด
คุณลักษณะ งานจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ระยะที่1 (ฉบับปรับปรุง) 20 เม.ย. 61 รายละเอียด
ประกาศ เลื่อนประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ระยะที่1 30 มี.ค. 61. - 9 เม.ย. 61 รายละเอียด
ประกาศ งานจ้างพัฒนาระบบเครือข่าย2 (ครั้งที่ 2) 30 เม.ย. 61 รายละเอียด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 11 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 รายละเอียด