เส้นทางอาชีพ

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Business Owner)

สำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และมีความสนใจเกี่ยวกับอาหาร การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจึงเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน เมื่อจบจากสาขานี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้และได้รับการฝึกฝนทักษะในการบริหารธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการทำธุรกิจด้านอาหาร และสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการเริ่มต้นธุรกิจด้านอาหารของตนเองได้ ทั้งในรูปแบบธุรกิจ SMEs และ/หรือ ธุรกิจ Startup

 

ผู้จัดการในธุรกิจอาหาร (Manager)

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบด้านการบริหาร แต่ไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เมื่อจบจากสาขานี้แล้ว ก็สามารถที่จะไปทำงานตามบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารได้ และสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผู้จัดการได้ในอนาคต เพราะมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ผู้จัดการร้านอาหาร หรือ ผู้จัดการในบริษัทด้านอาหาร เป็นต้น

 

 

หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Team Leader)

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีความต้องการด้านบุคลากรจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยผู้ที่จบจากสาขานี้ นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแล้ว ยังมีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้การทำงานจริงจากบริษัทชั้นนำด้านอาหาร ทั้งบริษัทในระดับประเทศและบริษัทระดับโลก ทำให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในตลาด