ระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่สำนักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

เนื่องจากวิทยาลัยฯตั้งอยู่บริเวณสำนักพระราชวัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯแล้ว นักศึกษาจะต้องทราบและปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่สำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด ซึ่งระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่สำนักพระราชวังที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่

  1. ห้ามบุคคลใดอยู่ในพื้นที่สำนักพระราชวังหลังเวลา 20.00 น. เว้นแต่จะขอและได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
  2. ห้ามนำรถที่ไม่ได้รับบัตรอนุญาตให้จอดรถยนต์ในพื้นที่สำนักพระราชวังเข้ามาจอดในพื้นที่สำนักพระราชวังโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายต่อไปนี้ -เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว -กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น กางเกงที่ขาดวิ่น -กระโปรงสั้นเกินเข่า กระโปรงยีนส์ -รองเท้าแตะ
  4. ห้ามพกอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายระเบิด เช่น ประทัด ดอกไม้ไฟ เข้ามาในพื้นที่สำนักพระราชวัง
  5. ไม่ควรแต่งกายสีขาว-ดำหรือในลักษณะไว้ทุกข์ ภายในเขตสำนักพระราชวัง