ติดต่อเรา
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น 2 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
08-6986-8844
02-280-0551-2 ต่อ 3263
business@cdtc.ac.th
www.facebook.com/Business.Chitralada


ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ