ผู้สร้างสรรค์

2 หนุ่มอเมริกันวัย 27 จากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง สู่ธุรกิจให้เช่าที่พัก “ของคนอื่น” สร้างมูลค่าธุรกิจ 300,000 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 5 ปี… พวกเขาทำได้อย่างไร

เกิดอะไรขึ้น!!! ทำไม “โค้ก” แบรนด์น้ำอัดลมสุดหรู ต้องมาขาย “ยาทาเล็บ”

KFC ทำอย่างไรจึงเปลี่ยนโพสต์หลากคำถามกวน ๆ เกรียน ๆ 

“มีถั่วมั๊ย” “ทุเรียนลูกดิ มีขายป่ะ” “กินฟรีได้ป่าว”

เป็นความใกล้ชิดกับแบรนด์ได้อย่างน่าประทับใจ จนแชร์กันสนั่น Facebook 

ทำไมผู้หญิงสวย ๆ หลายคนถึงเป็นโสดนานจัง 

คำถามเหล่านี้ตอบได้ ต้องใช้ “การตลาด” ด้วยแนวคิดของเราที่ว่า “การตลาด คือ ลมหายใจของธุรกิจ” เราจะปั้นคุณให้เป็น “นักการตลาด” คุณภาพที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ทางการตลาดให้กับธุรกิจอย่างไม่เหมือนใคร

อาจารย์ปเนต เสรีรังสรรค์
อาจารย์สาขาการตลาด

“หัวใจของคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยู่ที่การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งหากขาดข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วแล้วธุรกิจที่เคยมั่นคงก็อาจล่มสลายได้เพียงช่วงข้ามคืน คอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นแกนหลักให้รากฐานธุรกิจมั่นคง และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคข่าวสารที่เชียวกราก”

อาจารย์สุรัตนา นิลพันธุ์
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“ในปี 2556 ไทยส่งออกอาหารในรูปสินค้าเกษตรกว่า 6 แสนล้านบาท ในขณะที่หากนำมาแปรรูปมูลค่าการส่งออกคล้อยตามหลังเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนล้านบาท โอกาสของสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงกัน หากคุณสนใจในช่องทางและตัวเลขเหล่านี้...ธุรกิจอาหารคือคำตอบของคุณ”

 

อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์
อาจารย์สาขาธุรกิจอาหาร

ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ