ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
วันที่ 13 กันยายน 2561 1) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ฟู้ดแพชชั้น จำกัด 3) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 กันยายน 2561 1) บริษัท ซี.พี.แอลนท์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 3) โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 4) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด วันที่ 27 กันยายน 2561 1) บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท มัดแมน จำกัด 3) บริษัท เกษมกิจ จำกัด 4) บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด 6) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รับเสด็จฯ
เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ในการนี้รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และนักศึกษา นักเรียน ร่วมรับเสด็จ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ห้อง COE) พร้อมทอดพระเนตรผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และเสด็จฯ ไปยังส่วนปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ เพื่อทอดพระเนตรกระบวนการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel