ระบบกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
     
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
จัดสวนในขวดแก้ว (Mini Green Garden)
เนื่องในวันโอโซนโลก และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จึงได้จัดกิจกรรมจัดสวนในขวดแก้ว (Mini Green Garden) ณ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ชั้น 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย อาจารย์อัครพร บุนนาค เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดจัดสวนในขวดแก้ว ในงานมีวิทยากรเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล มาบรรยายและปฏิบัติการสาธิต โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา บุคลากรกว่า 30 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนาน ผู้ได้รับรางวัลการประกวดจัดสวนในขวดแก้ว รางวัลที่ 1 ไชยพร หงส์ทอง รางวัลที่ 2 สุทธิศิษฏ์ ชูมนตรี รางวัลที่ 3 ศรีนันทา เชื้อพราหมณ์ รางวัลชมเชย พิชญา บุญณะ, บุณยาพร มีสัตย์ และบุปผามณี ศรีทอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel