ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
เฝ้ารับเสด็จ ณ บริษัท ซี พี แรม จำกัด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมอาหาร ในการนี้ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บูรณาการการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ความรู้ด้านวิศวกรรมไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ช่วยอำนวยความสะดวกการทำ และงานออกแบบสายการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ซี พี แรม จำกัด ปภาภรณ์/ข่าว
รับมอบหนังสือ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบหนังสือ ชุด มรดกแห่งแผ่นดิน ในโครงการ “ปันความรู้สู่สังคม” จาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำหรับหนังสือ ชุด มรดกแห่งแผ่นดิน เป็นหนังสือที่นำเสนอถึงเรื่องราวคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบไปด้วยหนังสือจำนวน 5 ชุด ได้แก่ หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ หนังสือในหลวงในดวงใจ หนังสือ King Bhumibol Adulyadaj of Thailand (ปกแข็ง พร้อมกล่อง) และชุดหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรกษัตริย์แห่งสยาม ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel