ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
รับรางวัล วช.
ขอแสดงความยินดีกับนายอติ พงศ์พาชำนาญเวช และนางสาว พรชนก วานิช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” และ นายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายวงศกร จันทร์อำรุง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์” ได้รับรางวัลระดับเหรียญบรอนซ์ ณ Event Hall ๑๐๒ - ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel